Convocatòria d'ajuts econòmics per l'arranjament d'habitatges 2019

Termini presentació de sol•licituds: del 20 de setembre al 15 de novembre de 2019

L’objectiu d’aquestes bases és donar suport econòmic a les persones propietàries d’habitatges que per poder llogar el seu habitatge a la borsa d’habitatge han de fer arranjaments a aquest habitatge, ja sigui per adequar-los per poder llogar o per complir els requisits (cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica).​

Cal aportar:

 • Formulari específic de sol·licitud

 • DNI del/de la sol•licitant i/o del/de la representant legal
 • En el cas de representació legal de la persona sol•licitant, poders de representació i/o documentació que l’acrediti
 • Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
 • Títol jurídic que acrediti la titularitat de l’habitatge
 • Cèdula d’habitabilitat, si s’escau
 • Certificat d’eficiència energètica, si s’escau
 • Sol•licitud d’inspecció inicial
 • Sol•licitud d’inspecció final
 • Permís d’obres
 • Comprovant de que l’habitatge està inscrit a la borsa d’habitatge

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 09.10.2019 | 15:42