Canvi titularitat de nínxol (dret funerari cementiri)

Canvi de nom títol dret funerari

Quin cost té:

Segons ordenaces municipals. Amb caràcter previ a l'autorització i expedició el nou títol acreditatiu del dret funerari a favor del nou titular, caldrà fer l'abonament d'aquells edictes, anuncis o despeses ocasionades amb motiu de la tramitació

Canals de tramitació:

  • Presencial

    a l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de la Garriga Plaça de l'església, 2 Telèfon: 93 860 50 50 Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat Fax: 93 871 82 81

Darrera actualització: 27.06.2013 | 11:55