Canvi titularitat de nínxol (dret funerari cementiri)

Canvi de nom títol dret funerari

Quin cost té:

Segons ordenaces municipals. Amb caràcter previ a l'autorització i expedició el nou títol acreditatiu del dret funerari a favor del nou titular, caldrà fer l'abonament d'aquells edictes, anuncis o despeses ocasionades amb motiu de la tramitació

Cal aportar:

 • Original títol dret funarari (nínxols, panteons, columbaris, tombes, etc...)
 • Document d'identitat nou titular
 • Certificat últimes voluntats

  Si hi ha testament

 • Escritura de Manisfestació d'Herència

  Si hi ha testament

 • Renúncia, si s'escau d'aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol

  Si hi ha testament
  Si no hi ha testament

 • Llibre de família

  Si no hi ha testament

 • Declaració d'hereus

  Si no hi ha testament

 • Certificat de defunció de les persones que poguessin tenir algun dret a la seva titularitat, en cas de no constar inhumades a la Garriga. En cas contrari indicar el nínxol, tomba o sepultura on van ser inhumades

  Si no hi ha testament

 • Certificat d'últimes voluntats

  Si no hi ha testament

Canals de tramitació:

 • Presencial

  a l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de la Garriga Plaça de l'església, 2 Telèfon: 93 860 50 50 Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat Fax: 93 871 82 81

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 04.04.2018 | 16:00