Canvi de Domicili dins el mateix Municipi

Sol·licitar la inscripció en el Padró d'habitants del canvi del domicili efectuat dins el mateix municipi

Observacions:
De la documentació requerida cal aportar original i fotocòpia. Aquestes s'han de portar ja fetes.

Qui pot sol·licitar-ho:

L'interessat

Cal aportar:

 • Original del document d'identitat vigent (DNI, passaport,trageta de residència)
 • Original del contracte de lloguer vigent i darrer rebut de lloguer o original i fotocòpia de l'escriptura de propietat i darrer rebut de l'IBI a nom de la persona que s'empadrona o del titular de l'habitatge
 • En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitatge, autorització del titular de l'habitatge i original del document d'identitat vigent del titular
 • Original del llibre de familia o document d'identitat o, en cas d'adopció, la documentació que l'acrediti

  cas de menors de edat

 • En el cas de separació legal dels pares, original del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor

  cas de menors de edat

 • En el cas de menors que s'empadronin només amb un dels pares, autorització signada i original del document d'identitat de l'altre progenitor

  cas de menors de edat

 • En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona

  cas de menors de edat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  a l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de la Garriga Plaça de l'església, 2 Telèfon: 93 860 50 50 Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat Fax: 93 871 82 81

Darrera actualització: 06.08.2019 | 12:35