Baixa en el Padró d'Habitants sol·licitat pel titular de l'Habitatge

Baixa Padró d'habitants

Observacions:
De la documentació requerida cal aportar original i fotocòpia. Aquestes s'han de portar ja fetes.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge (propietari o titular del contracte de lloguer)

Cal aportar:

  • Sol·licitud de baixa en el padró d'habitants

  • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent
  • Original i fotocòpia de l'escriptura de propietat o original i fotocòpia del contracte de lloguer
  • Certificat de convivència de l'habitatge

Canals de tramitació:

  • Presencial

    a l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de la Garriga Plaça de l'església, 2 Telèfon: 93 860 50 50 Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat Fax: 93 871 82 81

Darrera actualització: 04.07.2017 | 12:40