Sorteig i requisits per adjudicar la barra de bar i la gestió de la taquilla de la festa de cap d'any 2015

L’objecte d’aquest concurs és la gestió de la barra de bar a instal·lar amb motiu de la festa de cap d’any i la gestió de la venta d’entrades a taquilla. Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els interessats a obtenir aquest dret siguin més d’un.

Enllaç: S'indicarà la URL quan es publiquin les bases al BOPB.

Destinataris: Poden participar en aquest sorteig les entitats de la Garriga inscrites degudament en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament que puguin acreditar una participació activa en la programació sociocultural i/o esportiva anual del municipi. Es permet que dues o més entitats optin de manera conjunta a una sola barra de bar. Per fer-ho així hauran de presentar una proposta conjunta.

Convoca: Ajuntament de la Garriga.

Termini sol•licitud: 15 dies hàbils a partir de l’aprovació de la convocatòria.

 

Certificat Junta de Govern Local de data 5 d’octubre del 2015.

 

Darrera actualització: 06.07.2017 | 09:54