Convocatòria per a la concessió de subvencions i ajuts municipals sense afany de lucre per a la realització d'activitats o actuacions culturals 2015

L’Àrea de Serveis a les Persones.Cultura, atorga subvencions amb la finalitat promoure la participació de les entitats de la Garriga en les diverses activitats culturals municipals, donant suport a les propostes de les entitats mateixes quan tinguin un contingut adient amb les competències i les iniciatives municipals i creant un marc de relació de diàleg i de cooperació sobre aquells aspectes de comú interès per als ciutadans de la Garriga.

Enllaç: Publicació BOPB
 

Destinataris: Totes aquelles persones jurídiques sense afany de lucre, en particular, les entitats i les associacions culturals domiciliades al municipi, legalment constituïdes, que disposin del Codi d’Identificació Fiscal i estiguin degudament inscrites en el Registre Municipal de la Garriga i al de la Generalitat

Convoca: Ajuntament de la Garriga

Termini sol•licitud: S’estableix un termini per a la presentació de peticions de 21 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al BOP, per tant, el dia 2 d’abril de 2015.

Adjudicació

Resolució de l'Alcaldia de data 11 de juny de 2015 relativa a l'adjudicació de subvencions i ajuts municipals per les entitats culturals de La Garriga

 

 

 

Darrera actualització: 06.07.2017 | 09:44