Punts de contacte

Mitjans de relació amb l'òrgan de contractació

1. Perfil del licitador:

Les empreses podran subscriure’s com a interessades en la licitació a la que vulguin presentar oferta, a través del formulari de subscripció que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil del contractant de l’Ajuntament de la Garriga, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat .

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones identificades, de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.

2. Adreça de correu electrònic:

contractacio@ajlagarriga.cat

3. Telèfon de contacte:

93 860 50 50

Darrera actualització: 05.05.2015 | 02:44
Darrera actualització: 05.05.2015 | 02:44