Directrius i instruccions

En aquest apartat podreu consultar les instruccions, els acords, les circulars o les respostes anonimitzades a consultes plantejades en la mesura en què suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics.

Nota informativa cementiri

Arran de les informacions aparegudes sobre la venda i cessió de nínxols del cementiri de la Doma a través d’un mitjà de comunicació local, l'Ajuntament de la Garriga vol informar que aquesta pràctica està prohibida i que infringeix la normativa relativa a la transmissió de nínxols.

Des de l'Ajuntament es vol fer saber que:

-Els nínxols i tombes dels dos cementiris municipals, Cementiri de la Doma i Cementiri Nou no poden ser objecte de compra-venda ni de cessió entre particulars per tractar-se de béns de domini públic que estan fora del comerç privat.

-La venda de nínxols entre particulars està prohibida i no serà reconeguda per l’Ajuntament.

-La cessió de nínxols s’haurà d’ajustar als requeriments previstos al Reglament del Cementiri Municipal.

-La transmissió de nínxols i tombes requereix l’autorització de l’Ajuntament de la Garriga.

-Els drets de nínxols i tombes dels dos cementiris municipals només es poden transmetre als hereus o a familiars més llunyans prèvia renúncia dels hereus

Darrera actualització: 29.12.2015 | 13:20
Darrera actualització: 29.12.2015 | 13:20