Actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies

En compliment de la previsió legal prevista en l’article 10.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest espai s’informa dels actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics

Darrera actualització: 12.02.2019 | 14:41
Darrera actualització: 12.02.2019 | 14:41