Exercici 2015


L’anàlisi que es realitza, a diferencia del pressupost inicial, és en base a la previsió de la liquidació del pressupost.
Atès que l’Ajuntament té una previsió de capacitat pressupostària de 1.174.847,68 € , COMPLEIX amb l’objectiu de la LOEPSF

Darrera actualització: 16.01.2017 | 12:57
Darrera actualització: 16.01.2017 | 12:57