Exercici 2014

La liquidació del pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2014 compleix amb la regla de la despesa , ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 607.289,00 euros .

La rátio del deute viu, en termes consolidats és del 23,89% sobre els ingressos corrents liquidats.

 

Darrera actualització: 14.07.2015 | 09:23
Darrera actualització: 14.07.2015 | 09:23