Informes trimestrals llei morositat

INFORMES DE MOROSITAT

Són els informes trimestrals que ha d’emetre i remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat, la intervenció de l’ajuntament, sobre el compliment dels terminis previstos a la llei per al pagament de les obligacions de l’entitat local, en virtut de la Llei 15/2010.

Darrera actualització: 16.01.2017 | 13:08