Període mitjà de Cobrament (PMC)

Descripció

Aquest indicador ens mostra el període mig de cobrament de l'ajuntament.

Com es calcula ?

Drets pendents de cobrament (Capítols I a III) x 365 / Drets reconeguts nets

Exercici 2015

Resultat:
1.123.890.375,35 € / 10.634.876,19 € = 105,68 dies

Exercici 2014

Resultat:
1.084.433,41 € / 11.097.499,72 € = 35,67 dies

Exercici 2013

Resultat:
484.843.694,85 € / 16.416.483,61 € = 29,53 dies

Darrera actualització: 16.01.2017 | 04:18
Darrera actualització: 16.01.2017 | 04:18