Inversió per habitant

Descripció

Es tracta d'un indicador que ens mostra la inversió que s'ha fet per habitant.

Com es calcula ?

Obligacions reconegudes netes (capítol VI i VII) / nº d'habitants

Exercici 2015

Resultat:
1.119.999,40 € / 15.586,00 habitants = 71,86 €/habitant

Exercici 2014

Resultat:
1.413.567,24  € / 15.586,00 habitants = 90,69 €/habitant

 

Exercici 2013

Resultat:
853.634,43 € / 15.762,00 habitants = 54,16 €/habitant
Nota: nombre d'habitants a 1 de gener de 2014

Darrera actualització: 16.01.2017 | 02:38
Darrera actualització: 16.01.2017 | 02:38