Inversió en infraestructures per habitant

Descripció

És la inversió efectuada en infraestrucutres per habitant del municipi.

Com es calcula ?

Són les despeses de l'exercici (executades) en inversió del Capítol VI, en infraestructures / Núm. d'habitants

Exercici 2015

Resultat:
973.888,95 € / 15.912 habitants =  61,25 €/habitant

Exercici 2014

Resultat:

1.177.436,99 € / 15.742 habitants =  74,79 €/habitant

Exercici 2013

Resultat:
853.634,43 € / 15.762,00 habitants = 54,16 €/habitant
Nota: nombre d'habitants a 1 de gener de 2014

Darrera actualització: 16.01.2017 | 04:14
Darrera actualització: 16.01.2017 | 04:14