Ingressos fiscals per habitant

Descripció

Es tracta d'un indicador que ens mostra els ingressos tributaris per habitant. Els ingressos tributaris són la suma de les taxes, impostos i contribucions especials, per tant s'inclouen els drets reconeguts imputats als capítols I, II, III.

Com es calcula?

Ingressos fiscals per habitant = Ingressos tributaris/ nº d'habitants

Exercici 2015

Resultat:

9.965.807,89 € / 15.912,00 habitants = 626,31 €/habitant

Nota: nombre d'habitants a 1 de gener de 2016

Exercici 2014

Resultat:

9.970.696,95 € / 15.742,00 habitants = 633,38 €/habitant

Nota: nombre d'habitants a 1 de gener de 2015

Exercici 2013

Resultat:
9.679.644,25 € / 15.762,00 habitants = 614,11 €/habitant
Nota: nombre d'habitants a 1 de gener de 2014

Darrera actualització: 16.01.2017 | 02:28
Darrera actualització: 16.01.2017 | 02:28