Despesa per habitant

Descripció

Es tracta d'un indicador que ens indica la despesa efectuada per habitant.

Com es calcula ?

Obligacions reconegudes netes / Nº d'habitants

Exercici 2015

Resultat:
14.572.112,53 € / 15.586,00 habitants = 934,95 €/habitant

Exercici 2014

Resultat:
15.419.196,65 € / 15.586,00 habitants = 989,30 €/habitant

Exercici 2013

Resultat:

14.312.694,78 € / 15.762,00 habitants = 908,05 €/habitant

Nota: nombre d'habitants a 1 de gener de 2014

Darrera actualització: 16.01.2017 | 02:34
Darrera actualització: 16.01.2017 | 02:34