Autonomia fiscal

Descripció

Es tracta d'un indicador que ens indica el % dels drets reconeguts nets d'ingressos tributaris ( impostos directes i indirectes) , respecte dels drets reconeguts nets totals.

Com es calcula?

Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals

Exercici 2015

Resultat:
9.965.807,89 / 15.713.887,89 = 0,63420383

Autonomia fiscal 63,42%

Exercici 2014

Resultat:
7.996.088,94 / 16.398.501,18 = 0,48761096
Autonomia fiscal 48,76%

Exercici 2013

Resultat:

9.679.644,25 / 16.416.483,16 = 0,58962957

Autonomia fiscal 58,96%

Darrera actualització: 16.01.2017 | 02:12
Darrera actualització: 16.01.2017 | 02:12