Concurs oposició per a la provisió d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de Joventut, reservada a promoció interna

Dimecres, 14 de desembre de 2016 a les 17:48

Llistat provisional convocatòria procediment concurs oposició, plaça de Tècnic/a Mitjà de Joventut (Grup A2).

Les bases han estat publicades al BOPB de data 23/11/2016 i s’ha fet una correcció en el DOGC de data 14/12/2016.

El termini presentació sol·licituds: del 15/12/2016 al 3/01/2017 (ambdós inclosos).

Darrera actualització: 14.06.2018 | 19:59