Convocatòria concurs oposició lliure de dues places de tècnic/a mitjà/ana adscrites a l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (Grup A2)

Dimarts, 6 d'agost de 2019 a les 00:00

Evidència e-TAULER aprovació bases específiques

Termini de presentació de sol·licituds: del 18/09/19 al 7/10/19, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 09.10.2019 | 10:14