Concurs oposició per a la selecció d’una borsa de personal de la categoria d’auxiliar tècnic/a adscrit a Esports, grup C2

Dijous, 1 d'agost de 2019 a les 00:00

Resultats prova català

El termini de presentació d’esmenes és del 19/09/19 al 2/10/19, ambdós inclosos.

Llista provisional de persones admeses i excloses - Evidència e-TAULER llista provisional

El termini de presentació de sol·licituds va del 8/08/2019 al 27/08/2019, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 09.10.2019 | 14:50