Plans d' Ocupació Municipals (POMS)

En aquest apartat de la web podeu trobar tota la informació relacionada amb els Plans d’Ocupació Municipal, POM.

“Els Plans Municipals d’Ocupació (P.O.M.) responen a la voluntat d’aquest Ajuntament de promoure iniciatives per dinamitzar el mercat de treball del municipi envers les persones amb dificultats d’inserció laboral.

Amb la intenció de beneficiar a tots els sectors, de millorar i reforçar els serveis a la ciutadania, l’oferta laboral temporal dels POM, es dissenya tenint en compte el perfil professional de la població aturada de la Garriga i les necessitats d’obres d’interès general per a la ciutadania.  

Per tant, la contractació de POM té com a principals objectius:

  • Crear Ocupació.
  • Pal·liar temporalment la situació socioeconòmica de les persones participants contractades.
  • Millorar les seves competències transversals per tenir més  possibilitats de trobar una feina en el mercat de treball ordinari.
  • Desenvolupar campanyes i projectes d’interès general i social per al municipi d’una durada determinada i de caràcter temporal.

Les bases que es troben a continuació expliquen com es desenvolupen els processos de selecció i de contractació, i també, quin són els requisits necessaris per poder optar a les convocatòries de POM.”

Bases generals reguladores dels processos de selecció per a la contractació de persones aturades dins els Plans d’Ocupació Municipals (POM) de l’ajuntament de la Garriga.

 

POMS 2019

Resolució d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos  - Publicació e-TAULER

POM01 Personal Agent cívic/ica (Línia 1) - 1 plaça

POM02 Personal Agent cívic/ica (Línia 2) - 1 plaça

POM03 Personal de suport administratiu  (Àrea Serveis Territorials) - 1 plaça

POM04 Personal de suport administratiu (Àrea de Serveis a les Persones) - 1 plaça

El termini de presentació de sol·licituds: del 14/09/2019 al 03/10/2019

Publicació e-TAULER

Publicació BOPB

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

  • Presencialment:
    • OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA : Plaça Església núm. 2.08530 La Garriga. Horari: Dilluns ininterrompudament de 08:00 a 19:00 h i de dimarts a divendres de 09:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 14.10.2019 | 12:28
Darrera actualització: 14.10.2019 | 12:28