Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga

L'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC) és l'ens encarregat de la comunicació municipal. Des de l'OAMC es gestiona el butlletí El Garric, el web municipal, les xarxes socials, Ràdio Silenci i totes aquelles tasques relacionades amb un departament de Premsa (notes i convocatòries de premsa, relació amb els mitjans de comunicació, suport a l'àrea de protocol...). 

Les dades de contacte són:

Els òrgans de govern i d'administració de l'OAMC estan formats per:

  • El/La President/a i el/la vicepresident/a que correspon a l'alcalde/essa
  • El Consell d'Administració format per un representant de cada partit polític. 
  • La Comissió consultiva de gestió formada per una persona designada per cada partit polític.
Representants del Consell d'Administració:

L'OAMC es regulen per uns estatuts aprovats el 22 de gener de 2013. 

Reunions:

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 52 95
Telèfon: 93 860 50 50
Correu electrònic: bflores@ajlagarriga.cat
Correu electrònic: sriera@ajlagarriga.cat
Horari:  
Darrera actualització: 01.02.2018 | 16:09