El diumenge 20 de desembre de 2015 es celebraran les Eleccions Generals.

Qui pot votar ?

Poden participar com a electors els ciutadans espanyols majors de divuit anys inscrits al cens electoral i que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot .
Els espanyols residents a Espanya i inscrits en el cens electoral d'espanyols residents a Espanya (*CER) que temporalment es trobin a l'estranger.
Els espanyols residents a l'estranger inscrits en el cens d'espanyols residents absents (CERA) d'aquestes eleccions.

Consulta al Cens electoral

Les llistes electorals s’exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l’efecte de presentar reclamacions.

Per aquestes eleccions el cens inclou les persones majors d’edat empadronades abans del 30 de juliol de 2015.

Els Cens es pot consultar a l’ajuntament des del 2 de novembre i fins el 9 de novembre.

En aquest període es podran presentar les reclamacions corresponents mitjançant els impresos que a l’efecte es facilitaran a les oficines municipals.

Entre el 23 de novembre i el 1 de desembre l’oficina del Cens Electoral enviarà a tot l’electorat la targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció al cens, la Secció i Mesa en la que li correspongui votar.

Col·legis electorals a la Garriga (plànol)

• Escola Municipal d’Ensenyament
C Negociant, 79

• Escola els Pinetons
Pg Congost, 8

• Escola Municipal de Música
Pl Josep Mauri Serra, 1

• Casal de Joves
C sant Francesc, 14

• Escola Giroi
C Santa Maria del Camí, 54

Vot per correu

Els electors/es que el dia de les eleccions no seran al municipi on els hi correspon votar (sense sortir de l’Estat espanyol) o que no podran anar en aquesta data a la Mesa electoral on li toca votar. Poden sol·licitar el vot per correu.

La sol·licitud del vot per correu es pot demanar del 27 d’octubre fins el 10 de desembre.

Aquesta sol·licitud s’ha de fer a les oficines de correus. Amb la següent documentació:

• Imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral facilitat per l’oficina de correus.

• Original del document d’identitat, premis de conduir o passaport, targeta de residencia o targeta d’identitat d’estranger .

Cal complimentar la documentació i lliurar personalment a l’oficina de correus.

Un cop feta la sol·licitud a partir del 30 de novembre i fins el 13 de desembre, l’Oficina del Cens Electoral, enviaran per correu certificat al domicili de l’elector, tota la documentació necessària per poder votar per correu. Aquesta documentació la haurà de recollir personalment la persona sol·licitant.

L’elector ha d’introduir la papereta de votació escollida en el sobre de votació i l’ha de tancar i juntament amb la certificació d’inscripció en el Cens Electoral, s’han d’introduir en el sobre on figura l’adreça de la Mesa electoral on li correspon votar.

Aquest sobre amb el vot s’ha de certificat a l’oficina de correus i tenen de temps fins el 16 de desembre.

És molt important tenir present que un cop feta la sol·licitud del vot per correu, ja no es pot votar personalment a la Mesa electoral.

Vot per correu elector espanyols temporalment a l’estranger.

Els electors que es trobin temporalment fora del territori nacional una vegada efectuada la convocatòria de les eleccions i que preveuen que estaran fora fins el dia de la votació, hauran de sol·licitar des de l’estranger la documentació necessària per poder votar.

La sol·licitud es pot recollir a les oficines Consulars o a traves de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ( www.exteriores.gob.es) del 27 d’octubre fins el 21de novembre. L’elector tindrà que estar inscrit al registre de Matricula del Consolat com a resident. De no ser així podrà fer-ho en el mateix moment que recollir la sol·licitud.

Abans del 8 de desembre la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens enviarà a l’elector al domicili a l’estranger indicat a la sol·licitud, per correu certificat, la documentació necessària per poder votar.

Un cop rebuda la documentació, l’elector tindrà fins el 16 de desembre per enviar el seu vot a la Mesa electoral, per correu certificat i urgent.

Darrera actualització: 02.11.2015 | 01:00
Darrera actualització: 02.11.2015 | 01:00