Legislatura 2015-2019

D’acord amb el procés d’adequació a les obligacions que conté la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern, (Llei 19/2013, de 9 de desembre, estatal, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya) on es preveu expressament l’obligació de fer públiques les declaracions de béns patrimonials i d’activitats, en la sessió Plenària de data 24 de febrer del 2016, es vàren aprovar els models de registre de béns patrimonials i declaració d’activitats adequats per a la seva publicació, per tal de donar compliment a la Llei de Transparència i d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La informació publicada és declarada pels regidors i regidores de la corporació, sota la seva responsabilitat.

Declaració de béns

Resum de les declaracions de béns patrimonials dels regidors i regidores de l'Ajuntament de la Garriga, relatiu a l'exercici 2018

Resum de les declaracions de béns patrimonials dels regidors i regidores de l'Ajuntament de la Garriga, relatiu a l'exercici 2017

Resum de les declaracions de béns patrimonials dels regidors i regidores de l'Ajuntament de la Garriga, relatiu a l'exercici 2016

Resum de les declaracions de béns patrimonials dels regidors i regidores de l'Ajuntament de la Garriga, relatiu a l'exercici 2015

Darrera actualització febrer 2018.

 

Declaració d'activitats

Resum de les declaracions d’activitats dels regidors i regidores de l'ajuntament de la garriga, relatiu a l'exercici 2018

Resum de les declaracions d’activitats dels regidors i regidores de l'ajuntament de la garriga, relatiu a l'exercici 2017

Resum de les declaracions d’activitats dels regidors i regidores de l'ajuntament de la garriga, relatiu a l'exercici 2016

Resum de les declaracions d’activitats dels regidors i regidores de l'ajuntament de la garriga, relatiu a l'exercici 2015

Darrera actualització febrer 2018.

Darrera actualització: 11.12.2018 | 18:28
Darrera actualització: 11.12.2018 | 18:28