Concurs oposició per a la selecció d'una plaça d'auxiliar tècnic de Via Pública reservada a persones amb discapacitat

Dijous, 1 d'agost de 2019 a les 00:00

Acta final Tribunal

Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs oposició per a la selecció d'una plaça d'auxiliar tècnic/a de Via Pública reservada a persones amb discapacitat, un cop resolta reclamació - Publicació e-TAULER

Acta del tribunal

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses - Evidència publicació e-TAULER

El termini de presentació d’esmenes va del 02/10/19 al 15/10/2019, ambdós inclosos

El termini de presentació de sol·licituds: del 15/08/2019 al 03/09/2019, ambdós inclosos

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 31.10.2019 | 12:21