Urbanisme

Aquesta àrea s’ocupa de les peticions d'obres dels particulars. La seva funció és vetllar principalment pel compliment de la normativa urbanística i la de l’edificació, tant municipal com de rang superior, i de tota la normativa sectorial que hi té relació.

Aquestes funcions es concreten:

 • En el tràmit de concessió o denegació de les llicències d’obres promogudes per privats (físics o jurídics).
 • En les inspeccions de control del compliment de les normatives esmentades i de les condicions específiques de cada llicència.
 • En el control de gestió dels residus, de les condicions de salubritat, etc.,
 • Iniciant les mesures legals aplicables quan es produeixen infraccions o incompliments.
 • En les llicències de parcel·lació.
 • En les informacions urbanístiques
 • En la concessió de llicències de primera ocupació i ús.

Notícies

 • 13 de juny de 2019 Urbanisme feminista Urbanisme feminista

  En el marc de l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ciutadania i personal tècnic i polític de l’Ajuntament han assistit a una formació específica sobre urbanisme amb perspectiva de gènere.

 • 30 d'abril de 2019 Repensar la Garriga al servei de les persones que hi viuen repensar la garriga

  L’urbanisme no és neutre, pot estar al servei d’una minoria o tenir en compte totes les etapes de la vida de l’ésser humà, de la infància a la vellesa. Amb l’objectiu final de repensar la Garriga des d'aquesta perspectiva el proper divendres 3 de maig s'organitza un taller del POUM obert a tota la ciutadania.

 • 3 d'abril de 2019 Segueix el procés participatiu del POUM POUM

  El procés per redactar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Garriga segueix el seu curs, i des de fa setmanes resta obert a les propostes i els suggeriments de la ciutadania. Les tres alternatives de l'Avanç del POUM -que és un primer document de treball- es poden consultar, amb detall, a l’Ajuntament (cal demanar-les a Urbanisme) i també telemàticament als webs poumgarriga.com.  També es van presentar en un acte públic al Teatre.

Darrera actualització: 27.07.2018 | 10:45