Urbanisme

Aquesta àrea s’ocupa de les peticions d'obres dels particulars. La seva funció és vetllar principalment pel compliment de la normativa urbanística i la de l’edificació, tant municipal com de rang superior, i de tota la normativa sectorial que hi té relació.

Aquestes funcions es concreten:

 • En el tràmit de concessió o denegació de les llicències d’obres promogudes per privats (físics o jurídics).
 • En les inspeccions de control del compliment de les normatives esmentades i de les condicions específiques de cada llicència.
 • En el control de gestió dels residus, de les condicions de salubritat, etc.,
 • Iniciant les mesures legals aplicables quan es produeixen infraccions o incompliments.
 • En les llicències de parcel·lació.
 • En les informacions urbanístiques
 • En la concessió de llicències de primera ocupació i ús.

Notícies

 • 13 de novembre de 2017 Enllumenat al passeig fluvial passeig fluvial

  Durant el mes de novembre es preveu instal·lar llums solars al passeig fluvial entre el pont de la Doma i l’skate parc.

 • 18 d'octubre de 2017 Repintat del carril bici carril bici

  Durant la primera quinzena de setembre es van realitzar tasques de repintat dels més de 2.5 km de carril bici del municipi.

 • 8 d'agost de 2017 Millores als centres escolars Reformes al pati escola Puiggraciós la Garriga

  Aquest estiu l’Ajuntament s'està duent a terme actuacions per fer millores a algunes de les escoles del municipi.

 • 12 de juliol de 2017 Digitalització dels tràmits administratius gestor documental la garriga

  Per tal d'aconseguir un A juntament més àgil i transparent, des d'inici del mes de juny es va implantar un nou programa de gestor d'expedients electrònics.

 • 6 de juliol de 2017 Les obres del c. Banys comencen el 17 de juliol Renió amb veïnat

  Ahir al vespre l'Ajuntament es va reunir reunir amb el veïnat i el comerç del c. Banys per exposar les últimes novetats sobre el projecte de reurbanització.

Activitats

Darrera actualització: 27.02.2014 | 03:06