Concurs oposició per a la selecció d’una borsa de personal de tècnic/a mitjà/ana de Salut Pública.

Dimecres, 20 de març de 2019 a les 00:00

Llista definitiva de persones que formaran part de la borsa de tècnic/a mitjà/ana de Salut Pública

Publicació e-TAULER

Acta final del tribunal

Termini de presentació dels mèrits: del 3 al 5 de juny, ambdós inclosos

Horari entrevistes

Acta del Tribunal resultats prova pràctica de la borsa de tècnic/a mitjà/ana de Salut Pública

Llista definitiva de persones admeses i excloses 

Diligència e-TAULER relativa a l'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Resultat prova català

Prova de coneixement de la llengua catalana 23 de maig de 2019. 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial.

Hora: a les 12.00h del matí

Prova pràctica 27 de maig de 2019

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial.

Hora: a les 9.15h del matí

Termini per la presentació d’esmenes: del 10/05/2019 al 23/05/2019, ambdós inclosos.

Llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció de tècnic/a mitjà/ana de Sanitat

Diligència de l’e-tauler publicació llista provisional del procés de selecció d’una borsa de tècnic/a mitjà/ana de Sanitat

Diligència e-TAULER d’aprovació de les bases i convocatòria de la borsa de tècnic/a  mitjà/ana de Salut Pública

Termini de presentació de sol·licituds: del 26/03/2019 al 15/04/2019, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 17.06.2019 | 13:20