La Policia Local de la Garriga és el servei de l’Ajuntament que té com a missió principal protegir el lliure exercici dels drets, llibertat i seguretat dels ciutadans, i contribuir a una millor convivència ciutadana.

És un institut armat de naturalesa civil que exerceix les funcions establertes a la Llei orgànica 2/86, de 13 de març,de Forces i Cossos de Seguretat i a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals de Catalunya . Presta un servei de resposta immediata davant qualsevol emergència o conflicte que requereixi la seva intervenció, en els 19,72 Km2. que comprèn el municipi de la Garriga, durant les 24 hores del dia.

El cos de la Policia Local de la Garriga està format per 1 inspector, tres caporals i vint-i-dos agents.

La ubicació de les dependències de la Policia Local es troba en la planta baixa de l'Ajuntament, en la C/ Centre , núm. 6.

Telèfon: 93 871 80 92
Correu electrònic: policialocal@ajlagarriga.cat
Fax: 93 871 73 71

Notícies

  • 15 de novembre de 2018 Desfibril·lador a l'exterior de la Policia dea

    La Garriga segueix apostant per ser un municipi cardioprotegit. Per aquest motiu, s’ha instal·lat un nou desfibril·lador (DEA), en aquesta ocasió, a l’exterior de la Policia Local.

  • 22 d'octubre de 2018 S’instal·laran càmeres de vigilància a les entrades de la Garriga Junta Seguretat Local

    Properament, s’instal·laran càmeres de seguretat a les entrades de la Garriga, amb la finalitat de registrar les matrícules dels vehicles que accedeixin al municipi i poder actuar en cas que es trobin en una base de dades policial on consti que han comès algun delicte o infracció.

  • 17 d'octubre de 2018 Els dies 5 i 7 de novembre, renovació del DNI DNI

    Per demanar cita prèvia per a la propera sessió del servei d’obtenció i renovació del DNI cal adreçar-se a l’OAC.

Darrera actualització: 28.06.2017 | 17:04