Com ho estem fent actualment?

A La Garriga la recollida selectiva representa el 37.11% dels residus municipals generats mentre que la fracció resta, i per tant, residus que se’n van directament a l’abocador, és de 62.89%.
Al gràfic següent podeu consultar els percentatges de cada categoria:

  Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Agència Catalana de Residus (2013)

 

Es feina de tots intentar canviar aquest percentatge i reduir la fracció de residus totals enviats als abocadors. Davant d’aquesta situació, què podem fer?

  • La bona separació de residus a casa redueix notablement el volum total de fracció resta generat al final de l’any.
  • Allargar la vida útil dels productes redueix la generació innecessària de residus.
  • Cal evitar bosses de plàstic, safates de porexpan i embolcalls innecessaris. La utilització de carmanyoles (tupperware) a la compra pot ser-ne la solució.
  • Utilitzar el carro, cabàs o bosses reutilitzables en els hàbits de compra per reduir l’ús de la bossa de plàstic.
  • Evitar l’hàbit de “comprar-tirar-comprar”. El bon manteniment dels petits electrodomèstics de la llar i/o la seva reparació evita la compra continuada de productes d’un sòl us amb una vida útil cada cop més curta.
  • Evitar el malbaratament alimentari. ( consultar el següent enllaç ). 

 

Darrera actualització: 19.05.2015 | 12:15
Darrera actualització: 19.05.2015 | 12:15