Què és una Agenda 21?

L’any 1992 es va realitzar a Rio de Janeiro la Cimera per la Terra , també anomenada Conferencia de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament . Es va tractar d’una de les conferències més importants i sense precedents en la qual varen participar 108 governs i més de 22.000 representants d’Organitzacions No Governamentals (ONG).

Com a resultat de les reunions es varen obtenir els documents següents:

-Declaració de Rio de Janeiro sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
- Agenda 21
-Convenció sobre la diversitat biològica
- Declaració sobre els boscos i masses forestals
-Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic


L’Agenda 21 Local és un pla estratègic d’àmbit municipal que neix a partir de la participació ciutadana i de diferents actors socials. A partir d’una diagnosi que analitza les característiques estructurals i metabòliques del municipi es fixen un conjunt de línies estratègiques per avançar cap a un horitzó més sostenible i respectuós amb el medi ambient. En definitiva, les característiques que defineixen una Agenda 21 són:

  • Instrument de planificació estratègica local que té com a objectiu el desenvolupament sostenible.
  • Incorporar de mecanismes de participació ciutadana per superar les limitacions de la democràcia representativa cap a una de molt més participativa.
  • Considerar el municipi com una realitat conformada al mateix temps per l’esfera social, econòmica i ambiental, i no negligir l’acció sobre cadascun d’aquests àmbits.

Dos anys més tard, al 1994 va tenir lloc la I Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles a Aalborg (Dinamarca). En aquesta conferència es va redactar la carta d’Aalborg que instava als municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21, el procés per desenvolupar agendes 21 locals i apostar per un desenvolupament sostenible. A nivell institucional, l’Ajuntament de la Garriga va subscriure la Carta d’Aalborg l’any 2000.

Darrera actualització: 25.06.2018 | 13:07
Darrera actualització: 25.06.2018 | 13:07