Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

Dilluns, 26 d'octubre de 2015 a les 13:05

Text refós

Publicació: DOGC núm. 5030 de 28.07.09. Entrada en vigor: 29.07.09

Àrea: Medi Ambient

Àmbit: Autonòmica

Nota: Aquesta normativa es publica exclusivament amb caràcter informatiu, i la legislació que prevaldrà serà la publicada en els Diaris Oficials corresponents: BOE o DOGC.

Darrera actualització: 26.10.2015 | 13:13