Concurs oposició per a la selecció d’una borsa de personal de la categoria de coordinador/a del Casal Esportiu Quercus 2019

Dimarts, 14 de maig de 2019 a les 00:00

Llista definitiva de persones que formaran part de la borsa de coordinador/a de Quercus

Publicació e-TAULER

Acta final del tribunal

El termini de presentació d’esmenes és del 6/06/19 al 20/06/19

Llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció d’una borsa de Coordinadors/es del Quercus

Diligència e-TAULER relativa a la llista provisional de persones admeses i excloses

Termini de presentació de sol·licituds: del 15/05/2019 al 03/06/2019 ambdós inclosos - Termini tancat

Diligència e-TAULER relativa a l'aprovació de les bases i convocatòria

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 04.07.2019 | 20:38