Concurs oposició per a la creació d’una borsa de la categoria de monitor/a per al Casal Esportiu Quercus 2019

Divendres, 3 de maig de 2019 a les 00:00

Evidència de l’e-tauler sobre la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses de la borsa de monitors/es de Quercus

Llista definitiva de persones que formaran part de la borsa de monitor/a de Quercus

Publicació e-TAULER

Acta final tribunal

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses

Prova de coneixement de la llengua catalana: 19 de juny de 2019
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 -(Sala de Plens)
Hora: a les 9.00 h

Prova pràctica: 20 de juny de 2019
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 -(Sala de Plens)
Hora: a les 9.15 h

Termini de presentació de sol·licituds: del 7/05/2019 al 27/05/2019 ambdós inclosos- Termini tancat

Diligència e-TAULER relativa a l'aprovació de les bases i convocatòria

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 05.07.2019 | 15:04