Subvencions

L’Ajuntament de la Garriga té diferents línies de subvencions adreçades a les entitats i associacions registrades al Registre Municipal de la Garriga.
S’entén per subvenció qualsevol disposició dinerària efectuada per l’Ajuntament a favor de persones públiques o privades que compleixin uns requisits.

L’ ordenança municipal de subvencions  estableix les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que l’Ajuntament atorga.

Bases

es podran consultar les bases quan la convocatòria sigui vigent.

Sol·licituds

Cal sol·licitar la subvenció en el moment que hi hagi la convocatòria oberta. 

Les podeu consultar a l' apartat de subvencions  del web municipal
 

Justificació

Cal justificar la subvenció omplint la "Documentació justificativa de subvencions" amb les factures originals.

Per més informació: participacio@ajlagarriga.cat

Darrera actualització: 21.06.2017 | 11:41
Darrera actualització: 21.06.2017 | 11:41