Consell d'Infants: s’organitza des de les àrees de Participació Ciutadana i d’Ensenyament. Actualment el Consell d’Infants està format per 16 consellers/es que són representant de les classes de 5è i 6è d’EP, de les escoles de la Garriga: Els Pinetons, Giroi, Puiggraciós, Tagamanent i Sant Lluís Gonçaga.
Escoleta de teatre : teatre per infants des del 9 als 14 anys i teatre dels Dofins. L’objectiu és formar l’alumnat perquè aprengui a treballar la psicomotricitat, l’autocontrol, l’expressió oral i diverses tècniques interpretatives. Es treballa amb professorat professional.
Consell de les AMPA:  es va crear per tal d’establir un marc de reunió que, de forma periòdica, pugui abordar els temes que afecten a totes les AMPA, cercar sinèrgies comunes i optimitzar recursos. Actualment es reuneixen quan hi ha un tema comú que afecti a totes les AMPA i hi assisteixen els presidents o representants de les AMPA de les escoles i instituts del municipi.
Consell Escolar Municipal: l’objectiu d’aquest òrgan és oferir a tots els sectors que formen part de la comunitat educativa, existent al municipi, la possibilitat de participar, opinar, consensuar i informar-se de tot el referent a l’ensenyament, a nivell local. Se celebren reunions bianuals (dues durant el curs escolar), a les quals assisteix l’alcaldessa/presidenta, la tècnica d’Ensenyament, representants dels grups polítics municipals, directors/es, representants de professors, pares, alumnes i personal no docent de les escoles, instituts i escoles municipals del municipi.
Beques i Ajuts de formació

Darrera actualització: 22.10.2013 | 09:19
Darrera actualització: 22.10.2013 | 09:19