Convocatòria d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat 2015

Atorgament de subvencions destinades a projectes de solidaritat, cooperació i foment de la cultura de la pau que tinguin com a finalitat els objectius següents:

1.1. La cooperació en el desenvolupament en I'àmbit internacional.
1.2. El foment de la solidaritat ciutadana amb els països empobrits o en greu crisi.
1.3. El foment de la cultura de pau.

Enllaç: Publicació BOPB
Destinataris: Qualsevol organisme o entitat sense afany de lucre
Convoca: Ajuntament de la Garriga
Termini sol•licitud: 13 de maig de 2015

Més informació

 

Darrera actualització: 05.07.2017 | 12:49