Els serveis socials bàsics
Els serveis socials municipals són el punt d’accés immediat al primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió.
Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.
Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.
Igualment treballen amb les entitats i associacions del municipi en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social.
 

Servei de recepció / informació:
Realitza funcions adreçades tant a la ciutadania com al servei intern. És el primer punt d’accés tant telefònic com personal i fan tasques d’informació i de tràmits que no requereixen una valoració professional (sol•licituds de títols família monoparental , nombrosa , prestacions econòmiques per a famílies , etc...). També gestionen les agendes dels tècnics i els tràmits interns necessaris.

  • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns i dijous tarda de 16:30 a 19h. 
  • Telèfon: 93871.90.95 
  • Adreça: C/Sant Francesc 1-3 (baixos de la biblioteca)

 

Darrera actualització: 20.09.2018 | 14:12
Darrera actualització: 20.09.2018 | 14:12