Servei d’atenció a la Gent Gran:
El servei a la gent gran inclou l’atenció, l’assessorament, l’orientació i el seguiment de les persones grans i així com la tramitació de documentació relacionada amb la gent gran.


Es gestionen i es tramiten els següents serveis:

Servei de teleassistència:
La teleassistència domiciliària és un servei que s’adreça a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada.
És un servei que permanent connecta a l'usuari amb un centre d'atenció d'alarmes on uns professionals atenen la consulta i activen i gestionen si cal, els serveis necessaris per atendre la urgència (localitzar als familiars o persones de contacte de l'usuari, Unitat Mòbil del Servei de Teleassistència, CAP, policia local...)
La teleassistència consisteix en la instal•lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de l'usuari, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó.
 
Servei d’atenció domiciliària:
És un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.
Per demanar aquest servei, es necessita una valoració prèvia de la tècnica dels serveis socials.

Darrera actualització: 30.09.2013 | 11:17
Darrera actualització: 30.09.2013 | 11:17