Convocatòria pública per a formar part d’una borsa de treballadors i treballadores socials, per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal de l’Ajuntament de la Garriga

Dimarts, 17 de juliol de 2018 a les 00:00

Llista definitiva que formarà part de la borsa de treballadors/es socials per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal de l'Ajuntament de la Garriga

Es fixa el termini per la presentació dels mèrits del 8 al 15 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Acta tribunal

Horaris entrevistes

Llista definitiva del concurs oposició per a la provisió d'una borsa detreballadors/es socials per a cobrir vacants o substitucions del personal de l'Ajuntament

Resultats de la prova pràctica del concurs oposició per a formar part d'una borsa de treballadors/es socials per a cobrir vacants o substitucions del personal de l’Ajuntament de la Garriga

Resultats prova català

El termini de presentació de sol·licituds: del 24/07/2018 al 13/08/2018, ambdós inclosos.

Documentació que cal presentar:

  • Formulari específic de sol·licitud
  • DNI o passaport
  • Currículum vitae actualitzat
  • Títol acadèmic exigit a les bases
  • Certificat de nivell C de català o equivalent
  • Justificant d’haver abonat els drets de procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
  • Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals
Darrera actualització: 08.04.2019 | 13:31