Ajuts de Menjador escolar per al curs 2019 / 2020 (CCVO)

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat les Bases reguladores dels ajuts de menjador escolar per al proper curs 2019 / 2020. Aquestes bases regulen la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes que estiguin matriculats a un centre escolar del Vallès Oriental sostingut amb fons públics.

Termini presentació sol.licituds: del 15 de maig al 5 de juny de 2019 (ambdós inclosos). Tanmateix, s’admetran sol·licituds sobrevingudes. Són aquelles que es presentin fora del termini establert. 

Publicació convocatòria e-TAULER

Quan es dóna resposta:

El termini màxim per resoldre la sol•licitud és de 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol•licituds. Si després d’aquest termini no hi ha resolució, aquesta s’entén desestimada ( Anotació meva: en els darrers cursos, el Consell Comarcal ha resolt l’aprovació i denegació dels ajuts en el ple de setembre, just abans d’iniciar-se el curs escolar).

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden presentar la sol•licitud els pares, mares, tutors/es legals o persones encarregades de la guarda de les persones destinatàries.

Cal aportar:

 • Formulari específic de sol.licitud

  Junt amb l’imprès de sol•licitud cal adjuntar documentació obligatòria i, si és el cas, també complementària.

 • Documentació obligatòria:

  o Volant de convivència
  o NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne algun membre, també el llibre de família.
  o Document IDALU de l’alumne pel qual es sol•licita l’ajut.
  o Si és el cas: conveni o sentència de divorci, documentació relativa a ingressos no tributables.

 • Documentació complementària (si és el cas):

  o Títol de família nombrosa.
  o Títol de família monoparental.
  o Infants en acolliment, resolució de la Direcció General de la Infància i l’Adolescència.
  o Certificat de grau de discapacitat de qualsevol membre de la unitat familiar.
  o Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h Dilluns de 8 a 19 h (fins les 18h per empadronar-se). De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa

Serveis Socials

C/ Sant Francesc, 1- 3 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 871 90 95
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns de 16:30 a 19h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 14.05.2019 | 14:01