Sala Municipal d’art i exposicions Andreu Dameson i Aspa

La Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson i Aspa és una sala d’exposicions que depèn de l’Àrea de Cultura.

Té com a finalitat donar suport, promocionar i oferir difusió a exposicions organitzades per:

- Entitats de la Garriga
- Àrees de l’Ajuntament
- Persones individuals (artesania, disseny, etc.)

La Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson i Aspa és un espai cultural obert a tothom i accessible a tota aquella persona o associació que vulgui exposar, accepti les condicions que fixa la mateixa sala i sigui seleccionada per l’Àrea de Cultura, amb els límits lògics que suposa el calendari.

Per poder exposar a la sala s’ha de presentar una sol·licitud (instància) a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament incloent quina exposició es vol dur a terme, les dates aproximades i les característiques generals.
És convenient adjuntar amb la sol·licitud: un Currículum Vitae (en el cas que el sol·licitant sigui un individu) o una descripció de la trajectòria (en el cas que es tracti d'una entitat o grup), una memòria explicativa del material que es vol exposar i un book de fotografies del material que s’exposa
L’Àrea de Cultura, segons criteris d’interès i qualitat, i en funció de les disponibilitats del calendari, escollirà les exposicions corresponents.

L’espai útil de la sala és aproximadament de 100 m2 amb parets blanques i llises amb unes guies col·locades a la part superior per penjar quadres, plafons...

També la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson i Aspa disposa de sis plafons de fusta com expositors pels espais centrals de la sala i diversos cubs de fusta expositors a disposició de les persones sol·licitants. Tot aquest material cal demanar-lo amb un mínim d’un mes d’antel·lació.

Es tracta d’una sala municipal i per aquest motiu queda totalment prohibida la venda de qualsevol obra d’art, objecte o material que s’exposi a la sala.

Davant de qualsevol dubte o aclariment caldrà dirigir-se a l’Àrea de Cultura.

 Pl, Can Dachs, s/n - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 938605050
Fax: 938718281
Horari:  
De maig a juliol l’horari de la sala serà el següent: -De dijous a dissabte de 17.30 h a 20.30 h. -Diumenges i festius d’11 h a 14 h. De setembre a abril: -De dijous a dissabte de 17 h a 20 h. -Diumenges i festius d’11 h a 14 h.
Darrera actualització: 04.04.2013 | 16:06