Un cop finalitzades totes les activitats de Carnaval d'aquest 2019, des de la Comissió es vol recollir idees i suggeriments per millorar les activitats.

Valoració del Carnaval

Tenint en compte que el Carnaval és un dels temes actuals d’interès local, a través d'aquest formulari es vol oferir a la ciutadania la possibilitat de valorar els actes programats i participar en les preparació de les properes edicions

Avís legal

L’Ajuntament de la Garriga utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment. En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de setembre a l’adreça Plaça de l’Església número 2, 08530, la Garriga. Així mateix, en cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, es compromet a comunicar-nos-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades, segons l’article 4 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Darrera actualització: 02.04.2019 | 14:35
Darrera actualització: 02.04.2019 | 14:35