Actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies


En compliment de la previsió legal prevista en l’article 10.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest espai s’informa dels actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.


Títol    Document    Url
Certificat relatiu a l'aprovació de l'actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per l'exercici 2020  Certificat relatiu a l'aprovació de l'actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per l'exercici 2020   Enllaç
Certificat relatiu a la denegació de l'aprovació inicial del Pla Parcial Sector B4 Can Poi, aprovat per Junta de Govern Local celebrada en sessió Ordinària de data 11 de febrer de 2019  Certificat relatiu a la denegació de l'aprovació inicial del Pla Parcial Sector B4 Can Poi, aprovat per Junta de Govern Local celebrada en sessió Ordinària de data 11 de febrer de 2019   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2019 10:34