Nou servei de mediació per llogar pis amb garanties

Última revisió 05-12-2018 14:20
10/12/2018

El dia 1 d’octubre l’ajuntament va signar un conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel qual s’ha creat el programa Mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible.

Així, a partir de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament, mitjançant la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya, integrada dins la Borsa comarcal d’Habitatge, ofereix un servei gratuït de mediació entre persones propietàries d’habitatges i persones que busquen un habitatge de lloguer.

Aquest nou programa té l’objectiu d’incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats. Les persones que signin el contracte de lloguer a través de la Borsa, tant propietàries d’habitatges com sol·licitants de lloguer, tindran una sèrie d’avantatges i garanties.

Pel que fa a les persones propietàries, tindran una assegurança gratuïta multirisc i una assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments, entre altres avantatges. Les persones sol·licitants de lloguer, per la seva banda, podran accedir a un lloguer a preu assequible i  tindran assessorament jurídic gratuït.

L’elaboració i signatura del contracte es fa de manera gratuïta. Durant la vigència del mateix, en cas de conflicte entre les parts, l’Àrea d’Habitatge farà el servei de mediació. Les persones interessades es poden adreçar a l’Àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de la Garriga.

Borsa lloguer
Borsa lloguer