Comença el programa de poda

Última revisió 21-10-2013 10:54
18/10/2013

L’equip de poda del servei de manteniment de parcs i jardins públics, iniciarà el proper 21 d’octubre la campanya de poda de l’arbrat del municipi que es preveu finalitzar a principis de gener. Aquesta campanya actuarà en un total aproximat de 2.250 arbres, del total de més de 3.600 arbres inventariats.

En concret està previst:

  • Centre 608
  • Can Noguera – Can Caralt 710
  • Can Poi – Can Violí 229
  • Passeig i voltants 350
  • Ca n’Illa 353
  • Total 2.250

Així, no tots els arbres es fan cada any, n’hi ha que es fan cada dos anys, com els roures de fulla gran del carrer Cardedeu, que s’esporgaran enguany i l’anterior campanya no es van fer.

Els tipus de poda que es realitzaran seran:

Poda de brocada: Per arbres adults i de determinades espècies. Consisteix en deixar una brocada (part de tronc restant en l’arbre) amb llargària i nombre limitat de borrons laterals. En aquest cas s’aplicarà a les moreres (Morus alba) i mèlies (Melia azederach) per limitar la producció de fruits indesitjables.

Poda de manteniment: Poda d’aclarida i reducció de capçada entorn del 25% de la capçada. Es busca equilibrar el volum i el pes de la capçada, buscant una geometria de l’arbre que asseguri la seva estabilitat i tenint en compte l’entorn en que es troba ubicat l’arbre. Aquest tipus de poda és el que s’aplica per exemple en els til•lers (Tilia sp.).

Poda selectiva: Inclou la poda de realçats o poda de branques d’estrats més propers al nivell del sòl i que dificultin el trànsit de persones, vehicles, envaeixin propietats particulars o dificulten l’eficàcia de l’enllumenat públic.. També inclou les podes de seguretat de branques en mal estat, mortes o amb posició o orientació conflictiva. Aquest tipus de poda es realitza per exemple en els pollancres de la zona de Can Terrés.

També s’aprofitarà la campanya de poda per enretirar aquells arbres morts que d’acord amb els serveis tècnics es determini eliminar.

 

Poda a la Garriga
Poda a la Garriga