L'Ajuntament farà un Pla d'Igualtat Intern

Última revisió 11-10-2016 10:43
18/10/2016

L’Ajuntament treballa des del setembre passat, en l’elaboració d’un Pla d’Igualtat Intern per tal d’aplicar polítiques d’igualtat dins del a mateixa organització.

En una primera fase de treball, s’elaborarà un diagnòstic de quina és la situació per veure si es produeixen desequilibris i desigualtats que puguin estar generant discriminacions directes o indirectes per raó de gènere en la pròpia organització. A partir d’aquí, es determinaran actuacions concretes per promoure la igualtat e gènere en tots els àmbits de l’organització i en el funcionament de l’Ajuntament.

Es tracta d’una tasca transversal (s’analitzaran totes les àrees municipals) liderada per les àrees de Recursos Humans i d’Igualtat. Per dur a terme aquest Pla es compta amb el suport tècnic de l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona.

El consistori fa anys que desenvolupa polítiques d’igualtat de gènere amb l’objectiu de remoure els obstacles que impedeixen la igualtat efectiva entre dones i homes. En aquest sentit, des del 2004 es dóna suport jurídic i atenció psicológica a dones i es fa sensibilització organitzant activitats al voltant del Dia Internacional de les Dones i del Dia Internacional contra la Violència masclista. Actualment s’està revisant el protocol de prevenció i abordatge de la violència masclista. L’any 2008 es va aprovar el Pla Municipal d’Igualtat, que recull totes aquestes actuacions i d’altres.

Pla igualtat intern ajuntament la garriga
Pla igualtat intern ajuntament la garriga