Més informació i més a l'abast de la ciutadania

Última revisió 26-03-2015 15:12
26/03/2015

Posar a l’abast de la ciutadania informació sobre la gestió municipal és el principal objectiu del nou portal de Transparència de l’Ajuntament de la Garriga.

Al nou portal de transparència, hi ha, per exemple, un apartat institucional amb informació biogràfica dels polítics del consistori, de les retribucions dels càrrecs electes per la participació als diferents òrgans col·legiats i de les actes dels plens. L’inventari de béns municipals, la plantilla de treballadors/ores i els índexs sobre la despesa i inversió/habitant, també seran apartats que a mitjà termini es podran consultar.

Una de les novetats és la possibilitat d’accedir a l’execució del pressupost desglossat, al període mig de cobrament i a informació sobre contractes, convenis i subvencions. A l’apartat urbanístic, s’hi trobaran els projectes en curs, els estudis que s’encarreguin i informació sobre els processos de licitació, entre d’altres.

És voluntat del govern obrir les portes de l’administració al ciutadà en el màxim de processos interns de la gestió municipal, garantint, en tot moment, la protecció de les dades personals. Per aquest motiu al portal hi ha un apartat on es mostra els resultats de dos dels organismes avaluadors de la transparència com són l’ITA-Transparencia Internacional España i l’Observatori de la Comunicació de la UAB amb el segell d’Infoparticipa, on ja complim el 100% dels indicadors.

El nou portal, elaborat de manera transversal des de totes les àrees de l’Ajuntament, és un compromís de l’equip de govern per una administració més eficient i més propera a la ciutadania.

D’aquesta manera l’Ajuntament ha fet un pas endavant en el model de governança i alhora podrà complir la recent aprovada Llei de Transparència. Aquest nova legislació marca que la ciutadania ha de rebre tota la informació sobre com s’administren els recursos públics de forma ràpida, senzilla i gratuïta.

Portal Transparència Ajuntament de la Garriga
Portal Transparència Ajuntament de la Garriga