Convocatòria pública per a formar part d'una borsa de personal de la categoria d'enginyer/a tècnic/a, grup A2, per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal de l'ajuntament de la Garriga

Termini de presentació de sol·licituds: del 07/02/2020 al 26/02/2020 , ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

04/02/2020
Fins el 24/11/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-03-2020 16:32