Tractament fitosanitari pel control de plantes adventícies dins la zona de les runes de la Vil.la Romana de Can Terrés

Última revisió 20-07-2015 10:27
20/07/2015

OBJECTE DEL TRACTAMENT: control de males herbes en saulons i paviments de les ruïnes de la vil.la romana de Can Terrés que estava previst el 8 de juliol però es va suspendre.

- DATA: dimarts 28 de juliol de 2015
- HORARI: 6:30 a 7:30 hores
- MATERIA ACTIVA: glifosat (sal isopropilamina, 36%)
- UBICACIÓ: ruïnes de la Vil.la Romana.Els condicionants preventius per seguretat són els següents:
- No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Respecteu les zones senyalitzades.
- Eviteu el contacte amb les herbes tractades durant les primeres 24 hores.
- Per tal de minimitzar les molèsties que es puguin ocasionar, es recomana als veïns propers que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres i portes tancades i no deixin roba ni animals domèstics en balcons o terrasses.

Per més informació podeu consultar la fitxa del producte.

males herbes
males herbes

Documents adjunts